Dress for Success PolandDress for Success Poland jest organizacją pozarządową z siedzibą w
Katowicach.
Jesteśmy jedyną filią Dress for Success w Polsce oraz w Europie Środkowej i
Wschodniej.


Dress for Success to stowarzyszenie non-profit, które działa na rzecz
niezależności finansowej kobiet wyposażając ja w atrybuty niezbędne do
osiągnięcia sukcesu zawodowego.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zapraszamy i prosimy darczyńców   o przekazywanie nam 1%.
KRS: 0000338193


Misją organizacji Dress for Success Poland jest działanie na rzecz
niezależności finansowej kobiet pokrzywdzonych przez los, długotrwale
bezrobotnych poprzez zapewnienie im stroju do pracy, wsparcia oraz
możliwości rozwoju zawodowego, które mają im pomóc dobrze prosperować w
życiu zawodowym i prywatnym.


www.dressforsuccess.org/poland   /   poland@dressforsuccess.org


Dyrektorka Generalna w Polsce: Dorota Stasikowska-Woźniak
Dyrektorka ds. szkoleń i projektów: Jolanta Czech
Dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych: Lidia Mikita
Dyrektor ds. finansowych: Joanna Karzełek
Dyrektor ds. Wielkopolski: Alina Sztuba-Dobosz
Dyrektor ds. Mazowsza: Anika Strzelczak Batkowska
Przewodnicząca Rady Patronackiej: Ewa Piaskowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Krystyna Lisiecka
Prawniczka: Katarzyna Franczak-Durczok


Siedziba:
Katowice 40-097, ul. 3 Maja 36
NIP: 634 27 34 783
KRS: 000033193
Numer konta: 481160 2202 0000 0001 4884 6149